Wasser und Fels, © Rheinland-Pfalz Tourismus, D. Ketz

De natuurparken van de Eifel en Luxemburg

Op een relatief klein oppervlak zijn vier natuurparken te vinden: het natuurpark Noordeifel als deel van het duits-belgische natuurpark de hoge venen - Eifel, het natuurpark Our en het natuurpark Zuideifel, die samen het duits-luxemburgse natuurpark vormen evenals het nieuw opgerihctte natuurpark Mëllerdall.

Inhoud delen:

Natuurparken ondersteunen op lange termijn de ontwikkeling van deen regio; dit betekent, dat maatschappelijke, ecologische en economische belangen worden in gelijke mate in acht genomen. Dit kan alleen samen met de mensen, die in de regio wonen en werken, respectievelijk die onze regio's bezoeken, worden verwezenlijkt. De mensen staan centraal in het natuurpark-idee.

Natuurparken zijn geen omheinde, beschermde gebieden. Je moet ze ook niet verwisselen met nationaalparken, waar de natuurbescherming centraal staat.

Sandsteinfelsen im Naturpark Mellerdall, © Naturpark Südeifel, Ch. Schleder

Natuurpark Mëllerdall

Het natuurpark Mëllerdall is het jongste in de rij van de luxemburgse natuurparken.

meer info
Der Naturpark Südeifel, © Eifel Tourismus/H.J. Sittig

Natuurpark Zuideifel

Het natuurpark Zuideifel is het oudste natuurpark van Duitsland, de paden zijn landschappelijk zeer divers en de hiermee verbonden diversiteit van de flora en fauna zorgt voor een intensieve natuurlijke belevenis.

meer info
Blick über die Höhenzüge der Schneifel, © Eifel Tourismus

Natuurpark Noordeifel

Het natuurpark Noordeifel maakt deel uit van het grensoverschrijdende natuurpark Hoge venen - Eifel.

meer info
Ourtal

Natuurpark Our

Het natuurpark Our ligt in de luxemburgse Ardennen, in het noordelijke deel van Luxemburg.

meer info